17. april 2012

Sokndal folkebibliotek - nye takter!


Ordførar Trond Arne Pedersen klypper snor.
Foto: Rogaland fylkeskommune / Vidar Lund
Sokndal folkebibliotek har vore på legd ei stund av di skulen og biblioteket skulle renoverast. Tysdag var stunda komen for å opne biblioteket på nytt. Det er lite som er gildare for ein fylkesbiblioteksjef enn å vera med på det! Ordførar Trond Arne Pedersen var til stades og klypte snora som opna det nye biblioteket. Ordføraren er familiefar og fast brukar av biblioteket, og det var tydeleg at biblioteket er viktig for han.

Sokndal er elles ein av dei beste bibliotekkommunane i Rogaland. Dei ligg godt over snittet for både utlån og besøk og ressursbruk per ibuar, og det var openbert på opninga at folk var ivrige etter å koma igang igjen med å låne!