12. juli 2012

Ryfylkebiblioteket Hjelmeland - synleg i lokalsamfunnet


Biblioteksjef Grete Haugen Sandvik
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune

Rogaland er eit mangfaldig fylke, det er ingen tvil om det. Turen til Hjelmeland var eit god døme på at du ikkje skal langt frå Stavanger føre du er i grøne bygder og distrikts-Noreg! Etter ferja til Tau er det godt over ein time med buss til Hjelmelandsvågen. Det var ein utruleg fin tur, med ein bussjåfør som tydelegvis likte jobben og passasjerane sine! Det er eit godt utgangspunkt i eit sørvisyrke som bussjåfør.

Biblioteket ligg i eit fint trehus i Hjelmelandsvågen
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
Etter å ha reist i to timar var eg framme og vart ønskt velkomen i eit veldig triveleg bibliotek! Biblioteket ligg fint plassert i Hjelmelandsvågen, ikkje langt frå den gamle ferjekaia og kommunehuset. Ein del av kommuneadministrasjonen ligg òg i same bygg som biblioteket. Det gjer mellom anna at biblioteket får litt ekstra ressursar gjennom samarbeid med kundetorget. Det legg ganske store føringar for opningstida på biblioteket òg, ved at ein stort sett må ha ope i vanleg kontortid.

10. juli 2012

Ryfylkebiblioteket Forsand - motoren i samarbeidet

Biblioteksjef Nina Olaussen
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
Det er ikkje alltid så enkelt å reise kollektivt - særleg ikkje midt på dagen. Ryfylkebiblioteket Forsand er ikkje den enklaste plassen å koma seg til eller frå. Denne gongen ordna det seg ved haiking! Biblioteksjef Nina Olaussen inviterte både Kathrine Vik frå Strand og meg til lunsj og eit møte om e-bøker, og dermed vart det plass til meg hjå Kathrine.

Eg trur ikkje eg tek munnen for full om eg seier at biblioteksjefen i Forsand skal ha mykje av æra for at Ryfylkebiblioteket er vorten realisert. Frå å vera eit reint digitalt prosjekt med fokus på digitale tekstar til distrikta er det vorte noko mykje meir. Det trur eg alle er nøgde med, iallfall når det har vist seg at e-bøkene har vorte det vanskelegaste å få til.

Ryfylkebiblioteket Strand - på flyttefot?


Biblioteksjef Kathrine Vik og Svanhild Nesse
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune

Opp om morgonen igjen, denne gongen for å nå Tau-ferja i retning Strand. Samferdslepolitikk er kompromiss - når ferja går til Tau og ikkje Jørpeland er nok det mykje av omsyn til resten av Ryfylke. Når eg kjem til Tau er det berre å hive seg på bussen til Jørpeland, administrasjonssentrum i Strand kommune, den definitivt største kommunen i Ryfylke.

Ryfylkebiblioteket Strand er eit bibliotek som satsar på tilgjenge. I skuleåret er hovudbiblioteket ope 10-18 måndag-fredag og 10-14 laurdag, og filialen på Tau open 20 timar i veka, noko som må vera mellom dei betre opningstidene for eit bibliotek med 4 årsverk og eit gjennomsnittsutlån på 7,2 per ibuar! Tidene er nesten ikkje reduserte om sommaren heller, så dette er verkeleg eit ope bibliotek.

3. juli 2012

Sandnes bibliotek - optimismen rår


Inngangen til biblioteket...
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
 Sandnes bibliotek er framleis eit av dei nyare biblioteka i fylket, det opna i dei nye lokala i Sandnes kulturhus i 2000. Biblioteket er stort sett i 2. og 3. etasje, med administrasjon og magasin i 4. etasje. I 1. etasje er det berre gang og inngang til heis - enn så lenge!

Sandnes bibliotek ligg i ein av kommunane som veks mest i heile landet og er no 8. størst. Det er sjølvsagt kjekkare å vera ein kommune som får fleire ibuarar enn færre, men samstundes er det utfordrande med vokster òg. Folk må ha hus, barnehage, helsteneste og alt anna som høyrer til eit moderne lokalsamfunn. Fokuset til kommunen blir gjerne på investering og drift av slike naudsynte tenester. Samstundes ser det ut som om dei gløymer biblioteket...

19. juni 2012

Vindafjord bibliotek - får mykje ut av lite


Biblioteksjef Any T. Heggebø
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
 Eg held beinhardt på kollektivtransport som framkomstmiddel. Somtid har det vore ei utfordring (å koma seg frå Hauge i Dalane etter kl 16 t.d.), somtid overraskande greitt! Vindafjord er ein kommune som ligg i utkanten av Rogaland, men likevel ganske sentralt sidan E134 går gjennom kommunen. Etter samanslåinga mellom Vindafjord og Ølen har kommunen over 8.000 ibuarar, men framleis berre 1,5 årsverk på biblioteket. Men no skal det bli nytt bygg der òg!

Ryfylkebiblioteket Sauda - frå bakgate til sentrum


Biblioteksjef Ingunn Kalvik og Ellen Thompson
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
 Det var eit godt val å reise inn til Sauda etter vitjinga i Suldal. Å stå opp kl 08 i staden for 06 er absolutt meir meg... Ryfylkebiblioteket Sauda var neste post på programmet. Som namnet seier: ein del av Ryfylkebiblioteket.

Sauda er ein av dei større kommunane i Rogaland arealmessig, og den nest største i Ryfylke når det gjeld folketal. Likevel er busetjingsstrukturen heilt annleis enn i naboane Suldal og Vindafjord, sidan nesten alle ibuarane bur tettstadene Sauda og Saudasjøen. Dei er igjen så nært kvarandre at dei nesten heng saman. Så der Suldal har lange fråstandar og mange skular har Sauda med sine 1000 fleire ibuarar færre skular og kortare fråstandar.

18. juni 2012

Ryfylkebiblioteket Suldal - for heile kommunen


Frå venstre biblioteksjef Elfried Lunde og Eva Bendiksen
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
 Etter vitjinga på Finnøy var det berre å setje seg på båten att. Det er verkeleg flott å ta hurtigbåtane innover Ryfylke. Eg var rett nok heldig med vêret, men hadde det vore ruskevêr så hadde det hatt sin sjarm det òg. Trur eg...

Etter halvannan time på båten var det avstigning på Sand i Suldal for å vitje Ryfylkebiblioteket Suldal. Suldal er ein svær kommune - arealmessig. På kartet kan ein sjå at kommunen både har øyar og skjer, samstundes som det er store innlandsareal. Og det bur folk overalt, delvis med ganske lang køyretid til kommunesenteret Sand. Dette har òg fått konsekvensar for korleis kommunen tenkjer bibliotek. I tillegg til hovudbiblioteket på kulturhuset har dei 5 filialar som er samlokalisert med skular som kombinasjonsbibliotek. Dermed får brukarane iallfall eit minimum av bibliotektenester. Og med samarbeidet i Ryfylkebiblioteket så får folk det dei måtte ønskje på sitt lokale bibliotek.