15. mars 2012

Sola folkebibliotek - frå kulturhuset til Nordsjøen

Fire av dei tilsette på Sola. Frå venstre: konst. biblioteksjef Randi
Myklebust, Kirsti Jørgensen, Lene Høigård og Rakel Stensland.
Foto: Rogaland fylkeskommune / Vidar Lund
Det blir veldig mykje buss i desse postane - eg ser det. Men det er veldig merkeleg at dersom du vil reise frå Klepp sentrum til Sola sentrum utan å ta omvegar innom Sandnes og/eller Stavanger så må du ta buss anten kl 7 eller kl 14.05... Ikkje rart at eg hadde bussen mest for meg sjølv!

No: over til bibliotek! Sola folkebibliotek er eit av biblioteka som ligg i eit kulturhus. Sola kulturhus er eit av dei største kulturhusa i regionen, med over 200.000 innom i biblioteket, på ulike arrangement og gjennom fritidsklubb og kulturskule.

Klepp bibliotek - stødig og høg kvalitet

Det er vel ikkje akkurat noka bombe: kollektivtrafikken her i området er lagt opp til at folk skal reise til og frå Sandnes og Stavanger. Dvs. at der ein bil ville brukt 24 min. på kortaste måte, brukar bussen nesten ein time, med innlagt bussbyte på Sandnes...
Vis større kart

Men det er bibliotek eg skal skrive om! Klepp bibliotek er mellom dei beste biblioteka i fylket. Med jamt og stabilt høgt utlån på mellom 8 og 9 per ibuar i alle dei år så er dei i eliteklassen, særleg med tanke på at dei ikkje er kombinasjonsbibliotek, og heller ikkje har filialar.

Gjesdal folkebibliotek - ung til sinns


Veveriet er den gamle fabrikken til De forenede uldvarefabrikker,
no bibliotek og møtelokale.
Foto: Rogaland fylkeskommune / Vidar Lund
Denne reisa er på mange måtar vorte eit dogmeprosjekt. Eg skal innom alle biblioteka føre 1. mai, og det skal skje ved hjelp av kollektivtrafikk. Eg slit litt med dogme to denne dagen, av di eg sit på med biblioteksjefen i Gjesdal då eg skal dit. Det får gjelde som kollektivtrafikk at vi er to i bilen mot normalt ein...
Gjesdal folkebibliotek er eit av biblioteka i Rogaland som jobbar mest med nyskaping, vil eg påstå.