3. juli 2012

Sandnes bibliotek - optimismen rår


Inngangen til biblioteket...
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
 Sandnes bibliotek er framleis eit av dei nyare biblioteka i fylket, det opna i dei nye lokala i Sandnes kulturhus i 2000. Biblioteket er stort sett i 2. og 3. etasje, med administrasjon og magasin i 4. etasje. I 1. etasje er det berre gang og inngang til heis - enn så lenge!

Sandnes bibliotek ligg i ein av kommunane som veks mest i heile landet og er no 8. størst. Det er sjølvsagt kjekkare å vera ein kommune som får fleire ibuarar enn færre, men samstundes er det utfordrande med vokster òg. Folk må ha hus, barnehage, helsteneste og alt anna som høyrer til eit moderne lokalsamfunn. Fokuset til kommunen blir gjerne på investering og drift av slike naudsynte tenester. Samstundes ser det ut som om dei gløymer biblioteket...

Sommarutstillinga ved skranken.
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
Sandnes bibliotek har masse utfordringar frametter, både på godt og vondt. Det vonde er sjølvsagt økonomien. Det er slett ikkje slik at Sandnes kommune ikkje brukar pengar på kultur, politikarane prioriterer berre ikkje bibliotek. Kommunen har eit flott kulturhus med både konsertar, dans og andre tilbod. KinoKino er eit flott tiltak, og Vitenfabrikken er berre strålande. Då er det etter mi meining synd at det mest brukte kulturtilbodet i kommunen skrapar botnen i Rogaland når det gjeld ressursbruk. Ibuarane i Sandnes kunne fått så mykje meir utav biblioteket!

Eit lite utval av bøker som
skal gå til kunsten!
Foto: Vidar Lund / RFK
Ikkje for det - det skjer mykje spennande allereie. Dei har eit omfattande program for hausten, med arrangement for vaksne og born som inneheld både litteratur og musikk. Eit stort prosjekt dei jobbar med no er eit kunstprosjekt i samarbeid med Vågen vidaregåande skule. Skulen ligg vegg i vegg med kulturhuset og har eit breitt tilbod innan ymse kunstfag, og 12. september opnar biblioteket ei utstilling der kasserte bøker skal vera utgangspunkt for nye kunstuttrykk, skulpturar og former.
Areal mellom kulturhus-
skranken og bibliotektrappa.
Foto: Vidar Lund / RFK

Trappa opp til biblioteket.
Foto: Vidar Lund / RFK

Det skal slett ikkje stå på dei som arbeider på biblioteket. Dei har no fem fokusområde for å møte utfordringane til biblioteket: Utarbeide ein bibliotekstrategi, oppgradering av biblioteksystemet, RFID-merking, kommunikasjon/marknadsføring/sørvis og mannskap/organisering. Utfordringane står bokstaveleg tala i kø, og det er absolutt vilje til å få gjort ting frå kommunen si side òg. Til dømes er det ei stor utfordring for marknadsføring/kommunikasjon rundt biblioteket at det er merkeleg bortgøymt, sjølv om det er midt i byen, rett ved Ruten og Vågen og i eit flott hus. Grunnen? Det står ikkje bibliotek på huset. Sjå biletet øvst i denne bloggposten - det er altså inngangen til biblioteket! Det skulle ein ikkje tru, og det må vera eit av dei største feilgrepa som vart gjorde ved bygginga av kulturhuset. Det er òg ei utfordring at når du kjem inn i huset må du fyrst gjennom ein stor foajé med ein skranke som ikkje har noko med biblioteket å gjera, så må du gjennom eit stort og tomt areal føre du kjem til trappa opp til 2. etasje der samlingane er. Dette er noko dei no jobbar med å få gjort noko med. Resultatet blir vonleg direkte inngang frå gata, og eit meir levande areal i 1. etasje òg.

Sandnes er sykkelbyen, det heng igjen på biblioteket.
Foto: Vidar Lund / Rogaland fylkeskommune
Eg skal ikkje påstå at det er 1:1-tilhøve mellom ressursbruk og resultat når det gjeld utlån og besøk i bibliotek, men i Rogaland kan det sjå ut som om det er ein samanheng iallfall. Dei tre kommunane som har lågast ressursbruk per ibuar (Vindafjord, Eigersund og Sandnes) er òg kommunane med lågast utlån og besøk per ibuar.

Dette tyder sjølvsagt ikkje at Sandnes bibliotek er eit dårleg bibliotek. Sandnes bibliotek er eit godt bibliotek, med gode samlingar og høgt aktivitetsnivå. Dei har mange både arrangement og utstillingar for barn og vaksne. Eg trur dei gjer rett ved å satse slik dei gjer no, med spennande prosjekt som tilfører eksterne ressursar - og så får dei vonleg auka ressursar frå kommunen dersom prosjekta syner seg så vellukka at dei bør vidareførast i fast drift. Det er dei færraste kommunestyre som vil seie at "no får de 1 mill. ekstra, lukke til", sjølv om akkurat i Sandnes sitt tilfelle så hadde det kome veldig godt med... Vegen å gå er nok heller å byggje stein på stein, gjera gode ting og så utvide derifrå.

2 kommentarer:

  1. Flott og innsiktsfullt innlegg, Vidar. Takk!

    SvarSlett
  2. Flott innlegg om eit av mine favorittbibliotek:-)

    SvarSlett